مدیران و معاونان

تعاونی صنایع آسانبر آستان رضا (ع) با اعضایی شامل تعدادی از شرکتهای خصوصی ودولتی ، مدیران، متخصصین ، مدرسین وهیئت علمی دانشگاهها ، فارق التحصیلان رشته آسانسور و پله برقی و تولیدکنندگان به عنوان اولین شرکت تعاونی این صنعت در شرق کشور به منظور ارائه خدماتی استاندارد و دانش بنیان در زمینه طراحی ، تولید وفروش ، نصب و راه اندازی سرویس ونگهداری انواع آسانسور، پله برقی ، پیاده رو متحرک و انواع پارکینگ های مکانیزه طبقاتی تاسیس گردیده و با ارائه خدمات مشاوره ای و نظارتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در خدمت کارفرمایان محترم می باشد.

دکتر مجتبی بهنام تقدیسی
رئیس هیئت مدیره

راه های ارتباطی

خانم رضوی نژاد
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره

راه های ارتباطی

سیدعلی رضوی نژاد
مدیر فنی وعضو هیئت مدیره

راه های ارتباطی

سیده سمیرا رضوی نژاد
کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی

راه های ارتباطی