آسانسور های معلول بر (صندلی متحرک)

نیروی محرکه این گونه آسانسورها موتور گیربکس و یا موتورهای گیرلس می باشند که معمولاً در بالاترین نقطه چاه در موتورخانه آسانسور نصب می شوند.
آسانسور های معلول بر (سکوی متحرک)

ویلچربر پله ای و یا سکوی متحرک جهت انتقال افــــراد کم تــــوان و ناتوان مانند معلولین وسالمندان و اشخاصی که از ویلچـــر استفـــاده می کنند ، در مکان هایی می باشد که امکان نصب آسانسور وجود ندارد. صفحه زیرین ویلچربر پله ای به صورت اتوماتیک جمع شده و در زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود فضای بسیار کمی اشغال خواهد کرد. انرژی مصرفی ویلچربر پله ای توسط دوعدد باطری 12 ولت تأمین شده ، در نتیجه در زمان قطع برق نیز دستگاه کار خواهد کرد.ویلچربر پله ای برای استفاده در راه پله های مستقیم بدون قوس یا دارای پیچ و پاگرد می باشد

آسانسور های معلول بر (ویلچر بر عمودی)