آسانسورهای IP ضد گرد و غبار

با توجه به خاص بودن آسانسورهای IP دار معمولاً مطابق با در خواست کارفرما و موقعیت جغرافیایی پروژه آسانسورهای فوق ابتدا طراحی و بعد از ثبت سفارش تجهیزات ار اروپا غربی و کسب تأییدیه های لازم نصب و راه اندازی می گردند. قابل اجرا در : سدها ، کارخانجات سیمان ،آرد ،فولاد و……

آسانسورهای EX ضد انفجار

با توجه به خاص بودن آسانسورهای EX دار معمولاً مطابق با در خواست کارفرما و موقعیت جغرافیایی پروژه آسانسورهای فوق ابتدا طراحی و بعد از ثبت سفارش تجهیزات ار اروپا غربی و کسب تأییدیه های لازم نصب و راه اندازی می گردند. قابل اجرا در : پالایشگاه ها، پترو شیمی ها و…..